Akademia Rozwoju Filantropii organizacją afiliowaną przy The Funding Network

Organizacją promującą model „giving circle” w Europie jest The Fundung Network, z którą Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce nawiązała współpracę w 2014 r. Przez ostatnie dwa lata przedstawiciele Akademii brali czynny udział w spotkaniach giving circle oraz w wizycie studyjnej, podczas której zgłębialiśmy wiedzę na temat tej wyjątkowej formy filantropii. The Funding Network mianował Akademię Rozwoju Filantropii afiliowaną organizacją, promującą model giving circle. Jesteśmy jedyną organizacją pozarządową w Polsce posiadającą ten tytuł.