Dogoterapia z Zuzią

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMyśląc „Dogotarapia” zazwyczaj nie zastanawiamy się, dlaczego psy pomagają niepełnosprawnym, ale raczej jak w rzeczywistości taka terapia wygląda. Większość społeczeństwa jest świadoma dobroczynnego wpływu zwierząt na ludzi. Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami jest wielkim wysiłkiem dla nich i często jest bardzo męcząca. Proces uczenia zaczyna się od zdolności do skupienia uwagi, dokonania analizy i syntezy. Ważne są również umiejętności manualne.

Kontakt z psem wyzwala tylko pozytywne odczucia. U dzieci nadpobudliwych pies powoduje wyciszenie, u dzieci mało aktywnych pobudza do działania. Jeszcze bardziej zaskakuje fakt, że psy będące uczestnikami takiej terapii skłaniają do wyrażania emocji, zwiększają wrażliwość słuchową, aktywność twórczą, wzmacniają motywację do uczenia się i mają realny wpływ na podniesienie samooceny. Jak to możliwe? Pojęcie sprawczości, wydawanie poleceń psu, który natychmiast je wykona daje ogromną satysfakcję dzieciom. One przecież nie mają dużych osiągnięć sprawczych, jeśli dzieci nie mówią lub słabo mówią, rówieśnicy na ogół nie reagują na ich komunikaty. A pies tak. Można mu pokazać: siad, waruj, zrób piruet, rzucić mu piłeczkę a pies z radością merdając ogonem ją przyniesie. A więc dzieci mają natychmiastową odpowiedź na polecenia. To buduje poczucie własnej wartości, a dodatkowo dzieci są chwalone za dobrze wykonane ćwiczenie. To jest to, co najważniejsze można dać dzieciom podczas dogoterapii: szanse na bycie samodzielnym, zauważonym, na wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewniejsze wkraczanie w dorosły świat.

Jednym z takich psów bohaterów, który swoim zaangażowaniem i cierpliwością pomaga dzieciom z niepełnosprawnościami, jest Zuzia. Razem z zespołem Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i Fundacji Amigo zbierają w czasie Giving Circle fundusze na serię 10 spotkań dla dzieci (po 45-minut), zakup karmy i środków przeciw kleszczom dla Zuzi oraz materiałów dydaktycznych i drobnych nagród na zajęcia z dziećmi.

Kontakt:

Iwona Nowak

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

email: iwona@nowak.it.pl

http://www.popps.org.pl/


Ambasador projektu: Tadeusz Ross

Ross

Gwarantem możliwości dobrej realizacji projektu Dogoterapia jest ogromne zaangażowanie Iwony oraz jej wykształcenie pedagoga terapeutycznego i licencjonowanego dogoterapeuty, trenera dogoterapii od 2008r. Ale przede wszystkim jest jej córka, Alicja. Stan dzisiejszy i wszystkie dotychczasowe osiągnięcia Alicji świadczą o dużej wiedzy i doświadczeniu Iwony w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Alicja mieszka samodzielnie, decyduje o sobie i o swojej pracy. Alicja ukończyła szkołę średnią, była współorganizatorem Fundacji Sprawni pomagającej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Była reżyserem 36 odcinków programu w TV Niepokalanów w cyklu „U Pana Boga za piecem”. To były jej pomysły, scenariusze i prowadzenie. Współtworzyła film „Zakochana dziewczyna” i „ALICJA” oparty na jej przeżyciach.  Prowadzi autorski program „Pierwszy kontakt z osobą niepełnosprawną” w szkołach podstawowych i gimnazjach. Przeszkoliła pracowników ochrony lotnisk w zakresie kontaktów z osobami z niepełnosprawnością. Ponadto jest żeglarzem. Te osiągnięcia są w dużej mierze zasługą Iwony i jej rodziny. Ale to ona wiodła prym w przygotowaniu Alicji do samodzielnego życia.

Z wielkim przekonaniem popieram projekt „Dogoterapia” który ma być prowadzony przez Iwonę dla dwójki dzieci niepełnosprawnych. Dajmy im szanse na samodzielność i pokonanie większości przeszkód.