Weź udział

Trzecia edycja Giving Circle w Warszawie wystartowała!

“Giving Circle” jest innowacyjną formą filantropii uczestniczącej. To wyjątkowe spotkanie przedstawicieli biznesu, kultury, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, podczas którego darczyńcy mają możliwość wsparcia wybranych przez siebie projektów społecznych, ich zdaniem najbardziej wartościowych. W czasie spotkania obie strony mają czas i możliwość bliższego poznania się, nawiązania relacji, znalezienia sojuszników ich misji i wartości, co w przyszłości może przyczynić się do nawiązania długotrwałej, owocnej współpracy.

Zapraszamy do zgłaszania się organizacje pozarządowe, które prowadzą lub mają pomysł na wspaniałe inicjatywy, które chciałby zaprezentować podczas tegorocznego wydarzenia.

Dokumenty konkursowe do pobrania poniżej:

Regulamin_Konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Na zgłoszenia czekamy tylko do 9 września.