8 kwietnia 2016

O Giving Circle

“Giving circle” jest innowacyjną formą filantropii uczestniczącej. To wyjątkowe spotkanie przedstawicieli biznesu, kultury, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, podczas którego darczyńcy mają możliwość wsparcia wybranych przez siebie projektów społecznych, ich zdaniem najbardziej wartościowych. W czasie spotkania obie strony mają czas i możliwość bliższego poznania się, nawiązania relacji, znalezienia sojuszników ich misji i wartości, co w przyszłości może przyczynić się do nawiązania długotrwałej, owocnej współpracy. Akademia Rozwoju Filantropii jest jedyną w Polsce organizacją promującą model giving circle, afiliowaną przy The Funding Network.

   

KONTEKST ZAGRANICZNY

„Giving circle” nie ma na razie polskiego odpowiednika, dlatego posługujemy się oryginalnym określeniem. Ta forma filantropii jest to bardzo popularna w USA i Australii. W Europie funkcjonuje dobrych od kilku lat, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, gdzie tego typu wydarzenia organizowane są średnio raz w miesiącu. Coraz więcej wydarzeń odbywa się co roku w Czechach, Rumunii, Turcji, Bułgarii i na Węgrzech, a także w Polsce.

Obejrzyj film i zobacz, jak wygląda przykładowe spotkanie giving circle

Giving Circle – jak to wygląda?

Każdy event Giving Circle odbywa się według takiego samego schematu i programu. Zazwyczaj uczestniczy w nim około 60-100 osób. Ważne jest to, aby wydarzenie odbyło się w centrum miasta, w miejscu z dobrym dojazdem, udogodnieniami dla niepełnosprawnych oraz odpowiednim zapleczem technicznym (nagłośnienie, projektor itp.). Często firmy (np. banki lub kancelarie prawne) będące współorganizatorem wydarzenia udostępniają swoje siedziby w ramach umowy sponsoringowej, zapewniają catering i obsługę techniczną bezpłatnie.

W chwili przyjazdu Goście zaproszeni są do rejestracji i otrzymują pakiet, który zawiera informacje dotyczące projektów oraz formularz, którego będą używać podczas licytacji. (Goście otrzymają taki pakiet informacji również przed wydarzeniem drogą e-mail, ale zapewne dla części z nich będzie to czas, żeby zapoznać się z nimi dokładniej.) Event rozpoczyna się w dość nieformalny sposób – lampką wina oraz chwilą na rozmowy w kuluarach, w trakcie których goście będą mogli spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami organizacji prezentujących. Dlatego wcześniej zachęcamy organizacje do przygotowania ulotek, zdjęć, próbek produktów, tak by jeszcze przed oficjalną prezentacją goście mogli dowiedzieć się więcej o projektach.

Po części nieformalnej goście proszeni są o zajęcie miejsc i rozpoczyna się część oficjalna. Prowadzący wita gości i przedstawia im plan wieczoru. Następnie rozpoczynają się prezentacje. Cztery organizacje, które zostały wybrane w procesie selekcji i przeszły specjalne szkolenie przystępują do działania. Mają po sześć minut, żeby zaprezentować się i kolejne sześć minut na udzielenie odpowiedzi na pytania z widowni. Czas podczas prezentacji jest ściśle kontrolowany, po pięciu minutach prezentujący usłyszą pierwszy dzwonek, po sześciu natomiast dzwonek końcowy i w tym momencie muszą zakończyć swoją prezentację.

Na zakończenie tej części czterej prezentujący proszeni są o opuszczenie pomieszczenia i dochodzimy do tzw. sesji darczyńców, podczas której publiczność proszona jest o przedstawianie kwot, które chcą przekazać na dany cel.  Sesja ta prowadzona jest przez doświadczoną osobę, która ma za zadanie zapewnić przyjazną i swobodną atmosferę. Osoba ta wyjaśnia jak powinna przebiegać sesja, w jaki sposób przekazać pieniądze na dany projekt i dokonać płatności. Jeszcze przed rozpoczęciem licytacji prowadzący prosi o zabranie głosu ambasadora każdego projektu, który musi przekonać osoby na widowni, ze w ten projekt warto jest zainwestować oraz dokonać pierwszej wpłaty.

Goście przekazują pieniądze na dany projekt poprzez podniesienie ręki i wykrzyknięcie swojego imienia oraz kwoty, którą chcą przekazać. Każda zaoferowana kwota rejestrowana jest w arkuszu kalkulacyjnym, który jest wyświetlany, tak żeby widzowie mogli obserwować zmiany i widzieć ile jeszcze brakuje do osiągnięcia celu. Prowadzone są dwie rundy licytacji dla każdego projektu, ponieważ niektórzy darczyńcy wolą poczekać i zobaczyć co robią inni. Zdarza się, że największe kwoty padają w drugiej rundzie. Nie jest rzadkością sytuacja, w której goście oferują konkretną kwotę tylko jeśli inna osoba ją podwoi, potroi bądź przekaże taką samą. Uczestnicy uwielbiają łączenie środków podczas tych sesji, ponieważ uważają, ze dzięki temu działają ze zdwojoną, jak nie potrojoną mocą.

Pod koniec sesji prezentujący proszeni są z powrotem do pomieszczenia, w którym odbywała się licytacja, po to aby usłyszeć jakie sumy udało się zebrać i wspólnie świętować to, co udało się osiągnąć. Przed wyjściem wszyscy, którzy brali udział w sesji powinni uiścić zadeklarowaną opłatę, bądź zrobić to w ciągu kilku najbliższych dni.

„Zainspirowany”, „pełen wrażeń”, „pełen otuchy” „dumny” to słowa, którymi goście i prezentujący opisują swoje wrażenia tego wieczoru.

12 miesięcy po wydarzeniu darczyńcy otrzymują ‘raport oddziaływania’ od każdego z projektów, które dofinansowali.